Zaznacz stronę

Greeneris Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Wojciecha Korfantego 5
01-496 Warszawa

tel. +48 22 439 03 20
fax: +48 22 20 50 783
e-mail: biuro@greeneris.com

NIP: 524-275-35-56
REGON: 146283039

Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 500.000 zł, numer KRS: 0000435724

Zapytania ofertowe | Dział Sprzedaży

e-mail: biuro@greeneris.com

Zgłoszenia serwisowe

e-mail: serwis@greeneris.com
portal: https://serwis.greeneris.com

Zgłoszenia serwisowe ZOOM

W sprawie pomocy dotyczącej aplikacji ZOOM prosimy o kontakt przez formularz na stronie
www.zoom-video.pl/serwis